Støtteordningr

Det finnes flere støtteordninger for kjøp og installasjon av varmepumper. Enova har ansvaret for de nasjonale støtteordningene, men mange kommuner har også egne støtteordninger.